Mataku terpesona pada kehebatan yang maha esa

Friday, May 20, 2011

Salasilah para Nabi dan Rasul
Nabi dan Rasul yang wajib diketahui

1. Adam AS.
2. Idris AS.
3. Nuh AS.
4. Hud AS.
5. Soleh AS.
6. Ibrahim AS.
7. Luth AS.
8. Ismail AS.
9. Ishak AS.
10. Yakub AS.
11. Yusuf AS.
12. Ayub AS.
13. Sueb AS.
14. Musa AS.
15. Harun AS.
16. Zulkifli AS.
17. Daud AS.
18. Sulaiman AS.
19. Ilyas AS.
20. Ilyasa AS.
21. Yunus AS.
22. Zakaria AS.
23. Yahya AS.
24. Isa AS.
25. Muhammad SAW.

  • Ulul azmi : memiliki ketabahan luar biasa dalam menjalankan kenabiannya
  • Jumlah nabi :124.000 jumlah rasul :315
  • Nabi lain : nabi syith,nabi yusha,nabi khidir,nabi samuel,nabi daniel
  • 4 nabi arab :nabi hud,nabi soleh,nabi syuaib,nabi muhammad S.A.W
  • 2 nabi shahih : nabi syith dan nabi yusha bin nun iaitu teman musa mencari khidir
  • 3 nabi menjadi khilaf ulama : nabi khidir,nabi zulkarnain ,nabi tubba
  • Di anatara nabi isa As dan nabi muhammada tiada turun kenabian
  • Nabi Muhammad adalah nabi terakhir (penutup kenabian).

1 comment: